Enerji

Enerji

Küreselleşen dünyada, enerji en stratejik yatırım alanıdır.
Fosil kaynakların tükenebilir olması ve çevreyi kirletmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.


Megapol, bu bakış açısıyla 2006-2007 yıllarında sektöre girerek önemli bir rüzgar projesi
geliştirdi. 
Takip eden yıllarda rüzgar enerjisine yoğun yatırım yapılması Megapol'ü 
potansiyeli olan yeni, yenilenebilir enerji yatırım alanlarına yönlendirmektedir.

Türkiye’nin İzlanda’dan sonra Avrupa’daki en büyük jeotermal potansiyeline sahip olması, bu
potansiyelin  2/3'ünün Ege Bölgesi’nde bulunması Megapol'ü 2008 yılından itibaren İzmir ve
yakın çevresinde jeotermal kaynak aramaya ve proje geliştirmeye odaklamıştır. 2010 yılında
İzmir'in kuzeyinde takriben 700 hektarlık alanda arama faaliyetlerine başlayan Megapol,
açtığı kuyularla önemli sıcak su rezervuarları bularak işletme ruhsatı aldı. 
2014-2018 yılları
arasında sahip olunan işletme ruhsatı çerçevesinde yeni yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

İzmir Web Tasarım