Gayrimenkul

Gayrimenkul

Küreselleşmenin bir sonucu olarak, dünya genelinde artan üretim ve sermaye hareketleri, buna
bağlı paranın değerinde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları somut karşılığı olan güvenilir 
yatırım alanlarına yönlendirmektedir.

Yeryüzünün sadece yüzde 29'nun kara parçalarından oluşması, dolayısı ile yer kabuğunun
sınırlı ve sabit olması,  gayrimenkulü günümüzde güvenilir ve stratejik bir yatırım alanı haline getirmiştir.

Küreselleşme süreci başlayana dek gayrimenkul sektöründe en önemli değerlendirme kriteri
konumdu. Bu nedenle merkezi konumdaki gayrimenkullerde çok yüksek değer artışları
gerçekleşti. Bu durum dünyanın önemli metropollerinde halen geçerlidir.
Ancak küreselleşme ile birlikte artan arz ve talebi karşılamak yeni bakış açılarını ortaya çıkardı.
Artık bir gayrimenkulün değerini belirleyen en önemli kriter, erişim olmaktadır.

Geçmişte merkezi konumlarda ikonik yapılar gerçekleştiren Megapol, yeni projelerinde erişim
altyapısı olan şehircilik açısından az gelişmiş, henüz merkezi konum kazanmamış geniş
alanlarda 
yüksek hacimli projeler gerçekleştirerek, bu bölgelerin yeni cazibe merkezlerine
dönüşümünü 
hedeflemektedir.

İzmir Web Tasarım